Arbeidsdeskundig re-integratie advies

Zodra er enige twijfel ontstaat of een werknemer als gevolg van arbeidsongeschiktheid zijn of haar eigen werk op termijn weer kan uitvoeren, is een onderzoek naar eventuele andere mogelijkheden noodzakelijk. Het advies is om dit uiterlijk rondom de eerste jaarsevaluatie (±46e week van het verzuim) te laten uitvoeren maar het kan ook verstandig zijn om dit eerder te doen. Veelal zal een bedrijfsarts of casemanager dit dan ook adviseren.

Vragen die daarbij aan de orde komen zijn:

  • Kan de werknemer, gelet op de aanwezige beperkingen, het eigen werk weer gaan uitvoeren?
  • Is het eigen werk eventueel aan te passen?
  • Is er andere passende arbeid bij de eigen werkgever aanwezig?
  • Zo nee, zijn er mogelijkheden om werknemer naar ander werk te begeleiden en is een vervolgtraject gewenst?

Kortom: waar en hoe kan de werknemer zijn of haar arbeidsmogelijkheden optimaal benutten? Daarbij staat altijd de vraag centraal of de gekozen oplossing leid tot een duurzame inzetbaarheid.

Meer weten?

Als verzuim specialist zijn wij u graag van dienst. Neem contact met ons op!

Bel 06 49 836 303
Mail ons

Miriam

Register Arbeidsdeskundige en casemanager

Comments are closed.