MINISTER KOOLMEES ROEPT WERKNEMERS EN WERKGEVERS OP OM TE INVESTEREN IN DUURZAME INZETBAARHEID

In zijn reactie op de brief CPB Policy Brief Langer doorwerken heeft Minister Koolmees het belang van duurzame inzetbaarheid van medewerkers onderstreept. Nog geen tien jaar geleden werkte de meerderheid van de 55-plussers niet of niet meer. Dat is in 2017 gedaald tot minder dan een derde. Dit is het gevolg van het afschaffen van vroegpensioenregelingen en verhoging van de AOW-leeftijd. Werknemers gaan niet meer met vervroegd pensioen rond hun 60e, maar werken door tot hun pensioenleeftijd. Daarbij komt dat de vergrijzing toeneemt. In 2019 is naar verwachting de helft van alle volwassenen 50-plusser.

Motiveren en vitaliteit verbeteren

Reden genoeg om je als werkgever af te vragen hoe je oudere werknemers kunt motiveren duurzaam inzetbaar te blijven, hun vitaliteit te verbeteren en te stimuleren gezond aan het werk te blijven. Maar werknemers moeten ook zelf werken aan hun duurzame inzetbaarheid. Werknemers en werkgevers moeten samen tijdig verantwoordelijkheid nemen en investeren. En werknemers kunnen zelf iets doen door zich tijdig bij te scholen of te sparen voor later. Het betekent dat werknemer en werkgever in gesprek moet gaan om tijdig vooruit te kijken. Langzaam worden mensen zich hiervan bewust, maar stellen belangrijke keuzes nog voor zich uit. Dit geldt ook voor de groep medewerkers die moeite heeft met langer doorwerken. Deze groep vraagt ondersteuning – het gaat soms om maatwerk -, door in gesprek te gaan en te inventariseren waar de behoefte ligt.

Wat kan een arbodienst doen?

Groenveld Arbeidsadvies zoekt samen met de werkgever en werknemer naar oplossingen, zodat de werknemer duurzaam en gezond inzetbaar is en blijft. Als het gaat om informatie-ondersteuning in het algemeen of als het gaat om maatwerk. Ondernemers die houden van persoonlijk contact en van korte lijntjes zijn bij Groenveld Arbeidsadvies aan het juiste adres. Door de kleinschaligheid van mijn adviesbureau kan ik volledig op de specifieke wensen en financiën van de werkgever afstemmen.